ARETHA SAX PLANETA

O Mnie_About me

Witamy, Szanowni Państwo przed Nami zmiany!  Już wkrótce zaprezentujemy nową stronę ARETHY wraz z nową odsłoną jej twórczości. Do tego czasu zapraszamy do zapoznania się z historią kariery ARETHY i słuchania jej muzyki na kanale YouTube. ARETA „ARETHA” CHMIEL Absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie skrzypiec oraz studentka prywatnej szkoły Akademii Muzyki Rozrywkowej i Jazzu w Krakowie w klasie saksofonu. Brała udział w 4 edycji programu „Must Be The Music – Tylko Muzyka” oraz programu "Mam Talent" w których uzyskała same pozytywne opinie jury. Gościnnie wystąpiła także w programie "X-Factor" wykonując solo na saksofonie podczas występu jednego z uczestników programu. We współpracy z producentem muzycznym Gromee wystąpiła jako support przed jedynym jak dotąd koncertem Mariah Carey w Polsce. Brała udział w wielu festiwalach jazzowych – m.in. trzykrotny udział w Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym „Starzy i Młodzi czyli Jazz w Krakowie”, udział w Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym w Wilnie i Norymberdze a także w Międzynarodowym Festiwalu Perkusyjnym w Krakowie, gdzie wystąpiła z kwartetem jazzowym Chapman Stick Ensemble. W 2000 roku brała udział również w IASJ –Międzynarodowym Zrzeszeniu Szkół Jazzowych w Paryżu gdzie reprezentowała szkołę. W branży pracuje od 15 lat. Współpracowała w wieloma składami i muzykami m.in. z Michałem Wiśniewskim i grupą Ich Troje z którą w 2004 roku zagrała dwumiesięczną trasę koncertową po Polsce. Z zespołem Meteopata wydała pierwszą długogrającą płyte z własnym materiałem. Ma na swoim koncie wiele koncertów nie tylko w Polsce ale również za granicą. Grała m.in w Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, Holandii, na Węgrzech i Francji. Od wielu lat współpracując z Dj'mi gra live acty w klubach z muzyką house w całej Polsce. Obecnie pracuje nad solowym albumem.   pozdrawiamy - Aretha TEAM  Welcome, Ladies and Gentlemen, changes ahead of us! Soon we will present you a new version of ARETHA website where you will find out about her new project. Till this time we invite you to read the history of ARETHA's career and listen her music on her YouTube channel, so: ARETA "ARETHA" CHMIEL A graduate of the 1st degree Music School in the violin class and a student of the private school of the Academy of Popular Music and Jazz in Krakow in the saxophone class. She took part in the 4th edition of the "Must Be The Music - Tylko Muzyka" program and the "Mam Talent" program, in which she received only positive opinions from the jury. She also made a guest appearance in the "X-Factor" program, performing a solo on the saxophone during the performance of one of the program participants. In cooperation with the music producer, Gromee appeared as a support before Mariah Carey's only concert in Poland so far. She has taken part in many jazz festivals - incl. three times participation in the International Jazz Festival "Old and Young or Jazz in Krakow", participation in the International Jazz Festival in Vilnius and Nuremberg, as well as in the International Percussion Festival in Krakow, where she performed with the jazz quartet Chapman Stick Ensemble. In 2000, she also participated in IASJ - the International Association of Jazz Schools in Paris, where she represented the school. He has been working in the industry for 15 years. She has collaborated with many bands and musicians, including with Michał Wiśniewski and the group Ich Troje with whom in 2004 she played a two-month tour in Poland. With the band Meteopata, she released the first full-length CD with her own material. He has had many concerts not only in Poland but also abroad. She has played in Spain, Germany, Slovakia, the Netherlands, Hungary and France, among others. For many years, working with DJs, he plays live acts in clubs with house music all over Poland. He is currently working on a solo album. Regards - Aretha TEAM

Kontakt_Contact

Tel.: +48 698 400 110
E-mail: info@aretha.pl

Muzyka poza horyzont!_Music beyond the horizon!

Moja muzyka to pasja, radość i emocje. Gram tak, aby dźwięki niosły Nas w rejony miłości i harmonii. Chcę abyśmy słuchając muzyki nabierali siły i energii  aby radość wypełniła Nasze serca. Pragnę aby moja muzyka przekraczała horyzont. Horyzont Planety i Naszych serc.
Gram dla Siebie i dla Ciebie!


Do zobaczenia za horyzontem!  Aretha :)
 
 
My music is a passion, joy and emotions. I play in such a way that the sounds carry us to the regions love and harmony. I want us to gain strength and energy while listening to music, so that joy would fill our hearts. I want it to go beyond the horizon. Horizon of the Planet and our hearts.
I play for myself and for you!

See you behind the horizon! Aretha :)

Lokalizacja_Location

Wyślij wiadomość_Send a message

 __ __  ______ __     __ _ __
 | \/ | | ____| \ \    / / | |/ /
 | \ / | | |__   \ \ /\ / / | ' / 
 | |\/| | | __|   \ \/ \/ /  | < 
 | | | | | |     \ /\ /  | . \ 
 |_| |_| |_|     \/ \/   |_|\_\